მამუკა ჯიბლაძე
  • რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი
  • Member for 8 years
57
× 59
0
× 4
0
× 2
0
14
× 22
0
× 4
0
× 2
0
10
× 2
0
× 3
0
× 2
0
8
× 2
0
× 3
0
× 2
0
6
× 8
0
× 3
0
0
3
× 8
0
× 3
0
0
3
× 7
0
× 3
0
0
0
× 28
0
× 2
0
0
0
× 16
0
× 2
0
0
0
× 7
0
× 2
0
-1
× 5
0
× 5
0
× 2
0
-1
0
× 4
0
× 2
0
-3
× 2
0
× 4
0
× 2
0