მამუკა ჯიბლაძე
  • რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისი
  • Member for 8 years
0
× 2
0
3
× 8
0
0
× 3
6
× 8
0
0
× 3
0
× 2
57
× 59
0
0
× 2
10
× 2
0
× 4
0
0
0
× 2
-1
× 5
-3
× 2
0
× 28
0
× 4
0
× 3
0
0
0
× 7
14
× 22
0
× 2
0
0
× 3
0
0
0
× 16
0
× 3
0
× 2
0
× 2
-1
0
× 5
0
0
0
0
× 4
0
× 4
3
× 7
0
0
× 2
0
× 2
0
0
0
0
× 2
8
× 2